5 สิ่ง สร้างสุขในครอบครัว

health news

ปฎิเสธไม่ได้ว่า สถาบันครอบครัว คือ จุดเล็กๆ ที่จะช่วยสร้างความสุขในสังคม ซึ่งมันจะดีต่อใจแค่ไหนถ้าครอบครัวของเรามีความรัก ความเข้าใจ ช่วยเติมพลังบวกให้กัน เริ่มจากตัวเราได้ง่ายๆ ด้วย 5 แนวทางสร้างสุขเติมพลังบวก ลองนำไปปรับใช้เติมความรักให้เต็มบ้านกันเลย 5 สิ่ง สร้างสุขในครอบครัว 1. มองโลกในแง่ดี เริ่มที่คุณต้องทำตัวเองให้เป็นผู้มีพลังบวกก่อน มองโลกในแง่ดี มองสิ่งต่าง ๆ ตามเหตุผลที่ควรจะ เป็นไม่ใช้อคติ ความลำเอียง

2. สื่อสารดี การพูดจาดีๆ ต่อกัน จะทำให้เกิดความรู้สึกดีต่อกัน ทำให้อยากรับฟังกันมากขึ้น ช่วยให้เข้าใจกันมากขึ้น ทั้งยังช่วยลดพลังลบในตัวของอีกฝ่าย เมื่อเขาได้ระบายออกมา เคล็ดไม่ลับการสื่อสารที่ดีในครอบครัว “คิดก่อนพูด ฟังให้มากกว่าพูด”
3. มีเวลาร่วมกัน การได้ใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกันนำมาซึ่งสัมพันธภาพที่ดี ไม่ว่าจะเป็นงานบ้าน การรับประทานอาหารร่วมกัน หรือบางครั้งการมีเวลาให้ครอบครัวได้พูดคุยปรับทุกข์ ได้พูดคุยปลอบด้วยเหตุผล เป็นการเสริมแนวคิดการถ่ายพลังบวกให้กับอีกฝ่าย
4.เติมพลังด้านบวกด้วยกิจกรรมด้านบวก การพูดคุยสร้างความเข้าใจอาจแก้ปัญหาบางอย่างไม่ได้ การทำกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยกันบ่อยๆ อาจไม่ใช่เรื่องง่าย ลองหาเวลาไปทำบุญ ปล่อยสัตว์ เลี้ยงอาหารผู้ด้อยโอกาส การทำแบบนี้คุณจะได้พลังงานบวกโดยไม่รู้ตัว
5.แบ่งปันใส่ใจ คนเราทุกคนต้องการการยอมรับและรู้สึกว่า “ตัวเองมีค่า” โดยเฉพาะกับคนที่ตัวเองรัก ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้รับรู้จากการแบ่งปันใส่ใจจากคนในครอบครัว ทั้งการสัมผัส โอบกอด พูดคุยแสดงความรู้สึกดีๆ บอกกล่าวถามไถ่ ใส่ใจกับปัญหาและความทุกข์ของคนในบ้าน อยากมีความสุขกันทั้งบ้านลองนา 5 เคล็ดลับสร้างพลังบวกไปปรับใช้รับรองสุขทั้งกาย สุขทั้งใจ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth