อาการเลือดเป็นพิษอย่างรุนแรงในเกษตรกร

news

เกษตรกรหลายรายได้ไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วเพื่อหาวิธีรักษาสารเคมีในฟาร์ม ผู้ป่วยวัย 50 ปีจากอำเภอบัวลายต้องขยับนิ้วมือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแผลพุพองที่เน่าเปื่อย(โรคที่กินเนื้อ)จากการแพร่กระจาย ในอีกกรณีหนึ่งแพทย์พบว่ามีอาการเลือดเป็นพิษอย่างรุนแรงในเกษตรกรวัย 68 ปีจากอำเภอโชคชัย

ฉันพัฒนาปัญหาสุขภาพหลายอย่างตั้งแต่เริ่มใช้สารเคมีในฟาร์มของฉันเมื่อห้าปีก่อน อันตรายที่เกิดจากสารเคมีในฟาร์มเริ่มมีขึ้นหลังจากกระทรวงสาธารณสุขแนะนำห้ามใช้สารเคมีในฟาร์มที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเช่นพาราควอทในปีพ. ศ. 2560 ผลการศึกษาล่าสุดระบุว่าสารเคมีในฟาร์มเหล่านี้เป็นภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน