สวนป่าปลูกแห่งแรกของประเทศไทย

travel news

สวนป่าปลูกแห่งแรกของประเทศไทยที่จังหวัดแพร่ยังคงอุดมสมบูรณ์ ซึ่งปลูกมาถึง 104 ปี เป็นแม่พันธุ์ในการขยายสักปลูกทั่วพื้นที่ จังหวัดแพร่นั้นขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองไม้สักที่ดีที่สุด และมีความสวยงามมาก เห็นได้จากเสาชิงช้า ก็สร้างจากไม้สักในพื้นที่จังหวัดแพร่ และที่บ้านแม่พวก ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ มีสวนสักซึ่งเป็นสวนป่าปลูกแห่งแรกของประเทศไทย ปลูกขึ้นเมื่อปี 2453 หรือ 104 ปีที่ผ่านมา

โดยพระยาวันพฤกษ์-พิจารณ์ หรือ ทองคำ เศวตศิลา เป็นผู้ปลูก สวนป่าแม่พวก-เด่นชัย นั้นอยู่ตรงข้ามสถานีรถไฟแม่พวก อำเภอเด่นชัย ในสมัยนั้นมีพื้นที่ปลูกจำนวน 166 ไร่ โดยปลูกด้วยวิธีหยอดเมล็ดลงหลุมโดยตรง ต้นสักเลยมีลักษณะเปลาตรงลำต้นใหญ่เหมาะที่จะเป็นไม้แม่ขยายพันธุ์ ปัจจุบันเหลือพื้นที่ 135 ไร่ เมื่อปี 2541 ทางสำนักงานป่าไม้เขตแพร่ได้สำรวจมีต้นสักจำนวน 1,797 ต้น นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ที่ไปทำงานและรับผิดชอบดูแลสวนป่าแม่พวก ได้ดำเนินการปลูกเพิ่มเติมอีกจำนวนหลายไร่ ปัจจุบันต้นสักเหล่านี้ยังคงอุดมสมบูรณ์ มีประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่คอยสอดส่องดูแลร่วมกับเจ้าหน้าที่ไม่ให้ใครตัดหรือบุกรุกทำลาย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand