สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งในภูฏาน

travel news

พวกเขามอบแพะให้เป็นอิสระแห่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งในภูฏานโดยทิ้งเขาไว้ในถิ่นทุรกันดาร เขาร้องไห้อย่างน่าอัศจรรย์ตลอดทั้งคืนโดยกลัวว่าจะเป็นผู้ล่าที่มองไม่เห็นการจับกุมตัวพวกเราอย่างสิ้นเชิงเมื่อเราลงไปยังรังนกในยามเช้า อีกสองสามชั่วโมงต่อมาแพะดูเหมือนจะแสดงความชื่นชมยินดีและโล่งใจเมื่อถูกส่งมอบให้กับพระสงฆ์บางกลุ่มที่มีแนวโน้มที่จะเก็บสิ่งมีชีวิตที่ถูกทอดทิ้งในไร่นาอันงดงาม

ของพวกเขา เขาจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ในที่นี่โดยสวมเสื้อคลุมด้วยความสบายตามขนบธรรมเนียมประเพณีมองออกไปนอกประเทศที่มีป่าอยู่ใกล้ หน้าผาของเสืออยู่ข้างหน้าเป็นอนุสาวรีย์ส่องแสงที่มียอดแหลมหินสีทองติดกับหลังคาซึ่งตั้งอยู่เหนือกำแพงหินขาวที่ปกคลุมด้วยหน้าผา จากเส้นทางที่ผู้แสวงบุญมารวมตัวกันเพื่อเฝ้าดูด้วยความหวาดกลัวเชือกที่มีธงสวดมนต์ในรุ้งสีจะหงุดหงิดเหนือหุบเขาลึกที่มีต่ออาราม เหล่านี้นำพาความปรารถนาของบรรดาผู้ศรัทธาออกจากสายลมทำให้พวกเขาหมุนวนข้ามหุบเขาที่เต็มไปด้วยความหวังในปัจจุบันและสงสัยในอนาคตที่ไม่เคยมีมาก่อนในอาณาจักรแห่งเมฆนี้