สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

news

กระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ปรับประมาณการประมาณการการเติบโตของ GDP ในปีนี้เป็น 3.8% ลดลงจากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 4% การแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งได้ชะลอตัวลงในไตรมาสแรกถึงไตรมาสที่สองของปีนี้ อย่างไรก็ตามกระทรวงจะเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อคณะรัฐมนตรี ประเทศได้เห็นการลดลงของการส่งออก

เนื่องจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของคู่ค้ารวมถึงสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา กระทรวงการคลังได้ทบทวนการเติบโตของการส่งออกในปีนี้ลดลงจากร้อยละ 4.5 ​​เป็น 3.4 ร้อยละ ตัวเลขเศรษฐกิจที่เปิดเผยในเดือนมีนาคมและไตรมาสแรกของปีนี้สะท้อนถึงการลงทุนในประเทศซึ่งชะลอตัวลงอย่างแท้จริง ทั้งในภาครัฐและเอกชนการเบิกจ่ายงบลงทุนและการนำเข้าเครื่องจักรเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามลำดับ แม้ว่าการบริโภคภาคเอกชนที่สูงขึ้นปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทย