ซุ้มยาดองกระทบหนักถึงขั้นต้องปิดแผงหลังสรรพสามิตปราบ

news

ซุ้มยาดองได้รับผลกระทบหลังกรมสรรพสามิตออกมาปราบปรามหลายรายปิดแผงหลายรายยอดขายลดชาวบ้านกลัวว่าซื้อไปจะมีอันตรายและมีความผิดผู้ผลิตยาดองโอดเป็นการทำลายภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณกรมสรรพสามิตดำเนินการเข้าปราบปรามผู้ผลิตยาดองเถื่อน และซุ้มยาดองผิดกฎหมายทั่วประเทศ เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวผิดพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

ที่ไม่อนุญาตให้ทำเหล้ายาดองเพื่อขายได้ ยกเว้นจะดองเพื่อบริโภคเองเท่านั้น ส่วนอีกกรณีที่ได้รับการยกเว้นคือ การนำเหล้าไปผสมเพื่อทำยาแผนโบราณ เช่น ยาแก้ไอ ม้ากระทืบโรง เป็นต้น โดยผู้ผลิตจะต้องนำบรรจุภัณฑ์ และส่วนผสมในการผลิตยาแผนโบราณไปให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตรวจสอบ ซึ่งถ้าหากผ่านการตรวจสอบคุณภาพจาก อย. ก็สามารถนำมาจำหน่ายได้แต่จะถูกจัดอยู่ในหมวดยาแผนโบราณ ซึ่งสามารถขายได้ที่ร้านขายยาเท่านั้น