การสัมผัสกับความหมายที่ลึกซึ้ง

health news

กาแฟเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและเป็นที่รู้จักอย่างมากเกี่ยวกับผลกระทบทางกายภาพของมันไม่ค่อยมีใครรู้เกี่ยวกับความหมายทางจิตวิทยาของมันกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าการได้เห็นการเตือนของมันจะส่งผลต่อวิธีที่เราคิด ความรู้ความเข้าใจมองถึงผลกระทบที่เรียกว่าไพรเมอร์ซึ่งการสัมผัสกับความหมายที่ลึกซึ้งสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของเรา

ผู้คนมักจะพบกับความหมายที่เกี่ยวข้องกับกาแฟหรือคิดเกี่ยวกับกาแฟโดยไม่ต้องบริโภคมัน เราต้องการที่จะดูว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างกาแฟและความเร้าอารมณ์เช่นนั้นหรือไม่หากเราเพียงแค่ให้ผู้คนได้รับสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับกาแฟความเร้าอารมณ์ทางสรีรวิทยาของพวกเขาจะเพิ่มขึ้นตามที่พวกเขาดื่มกาแฟจริง ๆ ความตื่นตัวในด้านจิตวิทยาหมายถึงวิธีการที่พื้นที่เฉพาะของสมองได้รับการเปิดใช้งานในสถานะของการตื่นตัวตื่นตัวและใส่ใจ มันสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสิ่งรวมถึงอารมณ์ของเราสารสื่อประสาทในสมองหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนที่เราบริโภค